Revoluční Rusko : Vylíčení původu a vývoje revolučního hnutí v Rusku.

Zilliacus, Konni
nákladem Časopisu pokrokového studentstva, 1909. 350 s.
Edice: Slovanská knihovna ; sv. 3