Revoluční hnutí v Praze 10.

Koželuhová, Vlasta; il. Koželuh, Miroslav
Obvodní výbor KSČ, 1985. 156 s.