Revoluce a kontrarevoluce v Rakousku, 1848.

Polišenský, Josef
Vyd. 1. Svoboda, 1975. 285 s., [28] s. foto příl