Revise československých úředních cenových indexů.

Ryba, Josef
Česká společnost národohospodářská, 1932. 47 s.
Edice: Sbírka přednášek pořádaných Českou společností národohospodářskou. Období 1931-32 ; 3