Rétorika : vážnost mluveného slova.

Buchtová, Božena
2., aktualiz. vyd. Grada, 2010. 231 s.
Edice: Psyché