Rétorika : vážnost mluveného slova.

Buchtová, Božena
2., aktualiz. vyd. Masarykova univerzita. Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, . 231 s.
Edice: Psyché