Řešení klíčových parametrů zemědělské soustavy JZD Kamenné Žehrovice : [Autoreferát kand. dis.].

Oplt, Josef
[s.n.], 1977. 35 s.