Repertoární sborník : Materiály pro armádní kulturně umělecké kroužky a soubory. Čís. 17.

ed. Bartl, Josef; ed. Šoltész, Pavel; ed. Válek, Jiří Miloš
Ústř. dům čs. armády, 1955. 143, [1] s.