René : příběh filmu : dopisy z vězení.

Třeštíková, Helena; Plášil, René; ed. Homolová, Marie
Vyd. 1. NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2009. 141 s.