René Clair.

Brož, Jaroslav
Čs. filmový ústav, 1973. [44] s.