Regiment zdraví Henrycha Rankovia v překladu Adama Hubera z Risenbachu 1786 : Salernské verše o zachování dobrého zdraví Regimen sanitatis Salernitanum v překladu Daniela Adama z Veleslavína 1587.

Rantzau, Henrik; ed. Kucharský, Pavel
Vyd. 1. Avicenum, 1982. 239 s.