Reformace katolická, neboli, Obnovení náboženství katolického v království Českém po bitvě bělohorské.

Bílek, Tomáš Václav
Frant. Bačkovský, 1892. 336 s.