Reforma početního vyučování.

Solitude, H
2., rev. vyd. Ústřední nakladatelství učitelstva, 1923. 225 s.
Edice: Naše škola ; Roč. 11. Sv. 1