Redemptoris missio : O stálé platnosti misijního poslání : Encyklika Jana Pavla II. ze 7 .prosince 1990.

Jan Pavel
1. vyd. Zvon, . 104 s.