Řecké starožitnosti.

Šílený, Tomáš; ed. Hejzlar, Gabriel
4. vyd. Nákladem Jednoty českých filologů, 1937. 185 s., 55 tab., 1 mp