Řeč těla : jak porozumět druhým z jejich gest, mimiky a postojů těla.

Pease, Allan; Loupová, Hana
1. vyd. Portál, 2001. 137 s., il