Rastú! : pokus o stručnú mykogastronomickú rukoväť pre amatérov.

Majerník, Ján; Ševčovič, Peter
2., dopln. vyd. Osveta, 1984. 177 s.