Rastliny vôd, močiarov a lúk. [Díl] 1.

Májovský, Jozef; il. Krejča, Jindřich
1. vyd. Obzor, 1968. 348 s.
Edice: Obrázková kvetena Slovenska ; 3