Rastlinstvo Považskobystrického okresu a jeho ochrana.

Runkovič, Gejza; Runkovičová, Gita
1. vyd. Obzor, 1975. 142 s.