Rasputinovo proroctví.

Berry, Steve
Vyd. 2. Domino, 2012. 360 s.