Raspberry Pi : uživatelská příručka.

Upton, Eben; Halfacree, Gareth
2., aktualizované vydání. Computer Press, 2016. 280 stran