Rapsódie a miniatúry.

Kadlečík, Ivan
2., rozš. vyd. Atlantis, 1992. 98 s.