Raná dětská mozková obrna : (perinatální encefalopatie).

Lesný, Ivan
1. vyd. Státní zdravotnické nakladatelství, 1959. 171, [2] s.