Rámec podpory Společenství : Česká republika 2004-2006.

Odbor vnějších vztahů, Ministerstvo pro místní rozvoj, 2004. xvi, 206 s.