Rakousko v evropské a středoevropské politice.

Kořan, Michal; ed. Hloušek, Vít; ed. Sychra, Zdeněk
1. vyd. Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2004. 125 s.
Edice: Studie ; sv. 32