Rakev do domu.

Švandrlík, Miloslav; il. Neprakta
1. vyd. SNTL, 1991. 203 s.