Rajská jablka či tomaty : Struč. návod, jak by se tato dosud u nás nedosti oceněná zelenina v kuchyni nejlépe zužitkovati měla.

Soukup, Václav
Hejda a Tuček, 1905. 12 s.