Rajonizace zemědělské výroby v ČSSR. Díl 2, Výrobní typy a podtypy.

Hamerník, František
1. vyd. ČSAZV, 1963. 362 s.