Rajhrad.

Samek, Bohumil
Kraj. středisko st. památkové péče a ochrany přírody, 1970. [11] s.