Rady a pokyny ke zkouškám způsobilosti pro měšťanské školy.

II. vydání (přepracované) připravili Jaroslav P. Blažek a Jiří Profous. Zájmový odbor učitelů měšťanských škol, 1945. 74-[II] s.