Řadové hry dětí českých a slovenských.

Švácha, Vladimír
Ústředí prázdninové péče, 1929. 63 s.