Radovan Lukavský.

Kudělka, Viktor
1. vyd. Čs. filmový ústav, 1990. 35 s.