Radostný člověk.

Rendl, Georg
Literární a umělecký klub, 1942. 344 s.