Radostná zvěst Starého zákona.

Bič, Miloš
2. vyd. s dopln. bibliografií. Ústřední církevní nakladatelství, 1984. 191 s.
Edice: Studijní texty Komenského ev. bohosl. fak. v Praze