Radostná zbožnost : Meditace a askese : Promluvy.

Lorenz, Josef
1. vydání. Brněnská tiskárna, 1948. 263-[VII] s.