Radosti zahradníka : úvahy, povídky a básně s akvarely a kresbami Hermanna Hesseho.

Hesse, Hermann; ed. Michels, Volker
Vyd. souboru 1. Argo, 2012. 233 s.