Radosti junáckého roku : Prvý stupeň.

Plajner, Rudolf
Vydání I. Junácká edice, 1946. 311 s.
Edice: Junácká edice