Radost ze slova : Náčrt homiletiky : Skripta pro stud. účely Komenského ev. bohosl. fak. v Praze.

Smolík, Josef; Hájek, Miloslav
1. vyd. Ústřední církevní nakladatelství, . 205 s.
Edice: Kalich