Radost na nové cestě : sbírka biblických kázání proslovených ve sborech českobratrské církve evangelické.

ed. Veselý, Josef
1. vyd. Kalich, 1988. 220 s.