Radosť : (Spev a rytmické pohyby.) : dopl. ku kn. "Jak vyučovati zpěvu hlasově a intonačně na obecných a měšťanských školách".

Masopust, Josef; Šlosar; Šmidrkal
B. Šitavanc, 1938. 98 s.