Radosť až do rána : (o škrečkoch a ľuďoch).

Páral, Vladimír
1. vyd. Slovenský spisovateľ, 1977. 200 s.