Radosť až do rána : (O škrečkoch a ľuďoch).

Páral, Vladimír
1. vyd. Slov. spis, 1977. 200 s.