Radosť až do rána : (O škrečkoch a ľuďoch).

Páral, Vladimír
1. vyd. Slovenský spisovateľ, . 200 s.