Radošínský pantatínek : povídka, kterou našemu lidu vypravuje Oldřich Seykora Kostelecký [pseud.].

Kostelecký, Oldřich S
4., nově uprav. a ilustr. vyd. [na ob. 2. il. vyd.]. J. Kotík, 1922. 324 s., 2 l