Radošinské naivné divadlo. 2.

Štepka, Stanislav; Štepka, Stanislav; Štepka, Stanislav; Štepka, Stanislav; Štepka, Stanislav; Štepka, Stanislav
Tatran, 1989.