Radnice královského města Plzně : průvodčí příručka.

Schiebl, Jaroslav
Obec král. města Plzně, 1912. 119 s.