Radiové spojení v PO.

Dvořáček, Petr
1. vyd. Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2002. 64 s.