Radiová sopka : fantastický román.

White, Stewart Edward; Adams, Samuel Hopkins
Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství A. Svěcený, 1925. 228 s.