Rádiotechnika : Elektrónkové a tranzistorové prijímače, zosilňovače a magnetofóny.

Meluzin, Hubert
4., preprac. a dopln. vyd. Slov. vydav. techn. lit, 1967. 620 s.
Edice: Edícia elektrotechnickej literatúry