Rádiotechnika : Elektrónkové a tranzistorové prijímače.

Meluzin, Hubert
3. preprac. a dopln. vyd. Slov. vydav. techn. lit, 1964. 636 s.
Edice: Edícia elektrotechnickej literatúry