Rádiotechnika elektrónkové a tranzistorové prijímače, zosilňovače a magnetofóny.

Meluzin, Hubert
6. vyd. Alfa, 1973. 733 s.
Edice: Edícia elektrotechnickej literatúry