Rádiotechnika elektrónkové a tranzistorové prijímače.

Meluzin, Hubert
2., preprac. vyd. Slov. vydav. techn. lit, 1962. 601 s.
Edice: Edícia elektrotechnickej literatúry